Bedrijfspandtaxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een bedrijfspand taxatie

Benoemen van referentiepanden in een taxatierapport

Huidige richtlijn luidt om in het bedrijfspand taxatierapport minimaal drie referentietransacties op te geven, voor zowel de markthuren (per m²) als de BAR (NAR). Van de referentietransacties moet onderbouwd worden dat dit vergelijkbare objecten en transacties zijn. In het geval van een kleine markt of geringe activiteit mag ook gebruik gemaakt worden van transacties in vergelijkbare plaatsen of transacties uit het verleden (maximaal drie jaar terug met toelichting). Verwijzing naar marktrapporten worden, evenals referenties/transacties uit de eigen portefeuille, óók als referentie geaccepteerd (mits er aandacht wordt besteed aan vergelijkbaarheid van het marktbeeld en het te taxeren object). Indien het niet mogelijk is om bruikbare referenties te geven, dient dit expliciet te worden toegelicht.

In het bedrijfspand taxatierapport dient de taxateur de afwijking tussen de getaxeerde waarde en de modelwaarden nader toe te lichten. De afwijking kan bijvoorbeeld ontstaan doordat de onroerende zaak qua gebruik afwijkt van de referentieobjecten. Dit dient u per referentieobject aan te geven.


Bedrijfspandtaxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 5.594 aanvragen - Totaal 351 beoordelingen
Gemiddelde score 8,5