Bedrijfspandtaxatievergelijk.nl
De vergelijk website voor een bedrijfspand taxatie

Wat is een EPA-U label?

Wat is een EPA-U label?

Het EPA-U energielabel is het energielabel voor allerlei soorten gebouwen die geen woonbestemming hebben. Denk aan bijvoorbeeld winkels, scholen, ziekenhuizen en kantoren. Het label vertoont hoe energiezuinig het gebouw is en welke energiebesparende stappen passen bij het gebouw.
Net als bij woningen is het voor eigenaren van zowel bestaande als nieuwe gebouwen (dus zonder woonbestemming) bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om een energielabel te hebben. Bij zowel verhuur als verkoop wordt van de eigenaar verwacht dat hij het energielabel aan de nieuwe huurder of eigenaar kan overhandigen.

De registratie van het energielabel voor utiliteitsgebouwen gaat iets anders in zijn werking dan als het gaat om woningen. Waar u bij een woning een voorlopig label ontvangt en zelf online omzet, heeft u bij een utiliteitsgebouw een opgeleide energie-adviseur nodig om zowel het gebouw te controleren als om het label te registreren. Bij utiliteitsgebouwen verloopt de registratie van het energielabel anders dan voor woningen. U ontvangt geen voorlopig label en kunt dit ook niet online omzetten in een definitief label. U schakelt zelf een EPA-U adviseur in. Deze controleert het gebouw op een aantal kenmerken. Vervolgens ontvangt u als gebouweigenaar een energielabel. De deskundige registreert het energielabel.
Het is belangrijk om als eigenaar van vastgoed een energielabel aan te vragen. Door energiebesparende maatregelen te treffen is het mogelijk om jaarlijks geld te besparen op de de energierekening. Tevens hebben energiebesparende maatregelen ook een positieve invloed op de waarde van uw vastgoed.

Ook overheidsmaatregelen verplichten eigenaren van vastgoed steeds meer tot het nemen van maatregelen om de energie uitstoot van het vastgoed te beperken. De huidige wet- en regelgeving schept verplichtingen voor eigenaren van vastgoed op het gebied van de energieprestatie te weten:

Sinds 1 januari 2008 moet u als eigenaar/verhuurder van uw woning en andere gebouwen bij verkoop of verhuur een energielabel overhandigen aan de koper/huurder:
Energielabel bij oplevering van nieuwbouw is verplicht per 1 juli 2014.
Openbare publieke gebouwen moeten per 1 juli 2014 een energielabel ophangen op een voor het publiek zichtbare plek. Dit geldt voor panden vanaf 500m2. Naar verwachting wordt deze grens verlaagd naar 250m2.

Fiscaal gezien is het ook een goede reden om energiebesparende maatregelen te treffen:
U ontvangt namelijk een fiscale tegemoetkoming bij het opstellen van de EPA (dit kan oplopen tot meer dan de helft van de kosten voor de EPA). Maar u ontvangt ook fiscaal voordeel op de kosten van de uitvoering van de energiemaatregelen.
Een goed moment om een EPA-U te laten opstellen is als er wellicht een verbouwing van uw pand gaat plaatsvinden. Dit is dan een goede gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Maar wellicht is het ook goed te combineren met een inventarisatie/opname van uw bezit of conditiemeting ten behoeve van een meerjarenonderhoudsplanning.

Via energielabelvergelijk kunt u uw EPA-U label aanvragen. Een energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Houdt dus de verloopdatum van uw energielabel goed in de gaten. De allereerste energielabels uit 2008 verlopen dus dit jaar.

Het zichtbaar ophangen van het energielabel is verplicht voor alle overheidsgebouwen met een energielabel en alle andere gebouwen die van rechtswege een energielabel hebben en publiek toegankelijk zijn.


Bedrijfspandtaxatie nodig? Vergelijk en bespaar


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2013 ruim 5.620 aanvragen - Totaal 351 beoordelingen
Gemiddelde score 8,5